S.V.S. PRODUCTS CO.,LTD
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พาเลตไม้ - ลังไม้ ตามมาตรฐาน IPPC
Tel. : 088-455-7474 E-mail : support@palletsvs.com

กระบวนการผลิตสินค้า

การเตรียมวัตถุดิบ

สต๊อควัตถุดิบ

สต๊อควัตถุดิบ

- วัตถุดิบ นำวัตถุดิบซึ่งเป็นไม้ซุงยางพารา, ไม้เบญจพรรณมาจากภาคใต้ และภาคตะวันออก
- การแปรรูปไม้ แปรรูปไม้ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ
- การอัดน้ำยา อัดน้ำยาโดยน้ำยาที่มีคุณสมบัติรักษาเนื้อไม้ และใช้ถังอัดน้ำยาระบบสุญญากาศ
ซึ่งจะทำให้ สามารถอัดน้ำยาได้ทุกส่วนของเนื้อไม้
- การอบแห้ง จะอบไม้โดยใช้ความร้อนจากไอน้ำผ่านท่อสตีมเป็นเวลา 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นการอบไม้ จะใช้เวลาประมาณ 168 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ได้ความชื้นในเนื้อไม้ตามต้องการ
- การตรวจสภาพไม้ นำน้ำยามาตรวจสอบไม้ว่า น้ำยาที่อัดเข้าไปในเนื้อไม้นั้น มีปริมาณเพียงพอ
   (เบื้องต้น) หรือไม่ โดยนำน้ำยาตรวจสอบมาทาลงที่เนื้อไม้ ถ้าผลออกมาว่า
      o เนื้อไม้เป็นสีแดงเข้ม หมายความว่า น้ำยาที่อัดเข้าไปมีปริมาณเพียงพอ
      o เนื้อไม้เป็นสีเหลือง หรือไม่ทำปฎิกิริยากับน้ำยา หมายความว่า น้ำยาที่
         อัดเข้าไป มีปริมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
หลังจากตรวจสอบความเข้มข้นของน้ำยาแล้ว จะทำการตรวจสอบความชื้นใน
เนื้อไม้ โดยใช้เครื่องวัดความชื้น ดังนี้
      o ไม้ที่มีความชื้นอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 15 – 20% จะนำมาใช้ในการผลิต
      o ไม้ที่ความชื้นสูงกว่า 20% ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตได้

การผลิต - ประกอบ

แผนกประกอบ

การประกอบ

- การไส, ตัด นำไม้ที่ผ่านกระบวนการเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น มาไสปรับขนาดความหนา และตัด
ความยาวตามแบบ
- การซอย, ขึ้นรูป เป็นการปรับขนาดความกว้างของไม้ ให้ได้ขนาดความกว้างตามแบบที่กำหนด ซึ่งถ้า
ขาไม้เป็นแบบขาเว้า จะทำการเว้าขาโดยใช้เครื่องเว้าขาโดยเฉพาะ
- การขัด ขัดเพื่อเก็บความเรียบร้อย เช่น เต๋าที่นำมาทำขาพาเลทแบบขาเต๋า หรือขัดมุมต่างๆ
ของไม้ก่อนนำมาประกอบ
- การประกอบ หลังจากเตรียมไม้เรียบร้อยแล้ว จึงนำมาประกอบตามแบบของลูกค้าโดยประกอบ
ในบล๊อคแบบมาตรฐานของลูกค้าในแต่ละรายโดยเฉพาะ
- การตรวจสอบ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบ โดยการปัดแต่ง,
วัดขนาดความสูง, ความกว้าง และความยาวให้ได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการอีกครั้ง
(Quality Control)
- การอบพาเลท เป็นขั้นตอนการอบพาเลทตามมาตรฐาน ISPM No.15 เพื่อกำจัดแมลงต่างๆที่อาศัย
(Heat Treatment) อยู่ตามส่วนต่างๆของพาเลท เพื่อป้องกันแมลงให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ในพาเลทไม้
หรือเป็นการตัดวงจรของแมลง ก่อนนำพาเลทไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า
โดยใช้อุณหภูมิอย่างน้อย 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที

การขนส่ง

หลังจากการอบพาเลทไม้ในกระบวนการ Heat Treatment (ISPM No.15) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนการจัดส่งโดยรถบรรทุกแบบปิด

ตรวจสอบความชื้น

การตรวจสอบความชื้น

การไสไม้

การไสไม้

เตาอบพาเลท

เตาอบพาเลท

การขนส่ง

การขนส่ง

กลับหน้าแรก
SVS PRODUCTS CO., LTD   763  Moo 11  Sukhumvit Road  Klongdan  Bangbo  Samutprakarn  10550
E-mail : support@palletsvs.com    Tel. : 02-707-3410    Fax. : 02-707-3411    Mobile : 088-455-7474
© 2012 | Privacy policy
HOME     PROCESS     PRODUCTS     ARTICLES     CONTACTS